Undervisning

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at grundteknikker som bl.a. modellering, pølse/plademetode, drejning mm. bliver gennemgået. Derefter får den enkelte deltager individuel vejledning i de områder, de selv har valgt at arbejde videre med. For dem, som allerede har en vis teknisk kunnen, lægges der vægt på selve formgivningen og det kunstneriske udtryk. Desuden arbejder vi intensivt med glasering, så form og glasur danner en tilfredsstillende helhed.

På dagskolen
gør vi meget ud af at arbejde med og fremstille glasur. Alle keramikskolens glasurer, er efter egne opskrifter. Interesserede kan deltage i glasurforsøg og glasuropbygningens teori.
På dagskolen undervises i tidsrummet kl. 10:00-14:00. 

Fredage i kursusperioden, holder Keramikskolen” Åbent værksted” hvor deltagerne fra dag-og aftenholdet kan arbejde selvstændigt, ”Åben værksted” er lærer- fri. og kan benyttes i tidrummet kl. 10.00 - 20:00 hver fredag og koster 160 kr. pr. fredag.